Rådgivning

Vi medvirker gerne som sparringspartner på work shops og indledende møder for at definere den endelige specifikation. Det kan også være der er brug for at komme med indspark til den kreative brainstorm der skal være fundamentet for virksomhedens digitale strategi.